I. A felhasználási feltételek tartalma

A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett akciós-újság.hu (www.akcios-ujsag.hu) oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Weblap vagy Akciós-Újság.hu) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki az akcios-ujsag.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Általános Adatkezelési Tájékoztató, Egyedi Adatkezelési Tájékoztató) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

Bármely, az Akciós-Újság.hu-tól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.), a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

 1. A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a teljesség igénye nélkül az adott időszakban megjelenő és korábban megjelent akciós újságok és katalógusok Weblapon történő bemutatásával, különböző üzletek elektronikusan is elérhető termékkatalógusának, akcióinak bemutatásával.
 2. A Szolgáltatás lényege a Szolgáltató vagy a szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelmét élvező tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele; szubjektíven kiválasztott más tartalomszolgáltatók által közzétett anyagok közvetlen (deep) linkek útján történő elérhetőségének a Szolgáltató által történő biztosítása; stb.
 3. A Szolgáltatás egyes részeinek működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az Elkertv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Akciós-Újság.hu bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

III. Az egyes szolgáltatások

 1. Katalógusok, újságok elérése
  • A Felhasználók a szolgáltatás használata során összességében vagy kategóriánként érhetik el a megjelenő akciós újságokat.
 1. Blog
  • A Szolgáltató az oldalon található Blog felületen a Szolgáltatás témájához kapcsolódóan számol be egyes, a Szolgáltatás elemeihez kapcsolódó hírekről.
  • A Blog oldalon minden esetben a szerző szubjektív, önálló véleményét tükrözik, illetve a termék jellegéhez igazodóan a termékkel, szolgáltatással kapcsolatos, körültekintően válogatott, tényszerű, releváns adatokat, információkat tartalmazzák közvetlenül vagy közvetve (linkek útján), a célközönség ismert elvárásainak és tájékozódási szándékának figyelembevételével, a Weboldal, illetve a Blog megjelenési helyének jellege, tematikája szerint.
  • A Blogon közzétett hírek közzétételével Szolgáltató a Felhasználók hiteles, független, gyors, pontos és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni.
 1. Hírlevél
  • A Felhasználó Hírlevél fogadására feliratkozhat. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével (név, e-mail cím megadása), valamint az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával indul. Ezt követően a Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján vagy egyéb, a Szolgáltató által meghatározott módon aktiválhatja hírlevél-regisztrációját. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató a Hírlevélben elhelyezett reklámajánlatokat küldjön számára. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a Hírlevélről, az elektronikus levelek alján található Leiratkozás gomb/link lekattintásával.

IV. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
 3. Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg:
  • Akciós-Újság.hu www.akcios-ujsag.hu
  • aloldal közvetlen (deep) linkje
 1. Amennyiben Ön a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni az akciós-újság.hu oldaláról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Weboldalról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá:
  • „Legyen felejthetetlen a nyári grillparty, szerezd be hozzá a legjobb kellékeket! (link)”
   „Összegyűjtöttük azokat a katalógusokat, amelyekben megtalálhatod a legkényelmesebb kerti bútorokat, a legmenőbb hússütő berendezéseket és olyan kellékeket, dekorációkat, amikkel igazán szenzációs lesz a grillezés.
   Forrás: akciós-újság.hu”
  • Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.
 1. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

V. Felelősség

 1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
 2. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az Üzemeltető az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
 3. A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által például a Szolgáltató közösségi média oldalán feltüntetett információkkal és/vagy képekkel kapcsolatosan – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által az előbbiek szerint közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
 4. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 5. 5. Az Európai Parlament és az Európai Tanács (EU) a digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló 2022/2065 rendelete (továbbiakban: DSA rendelet) alapján a Felhasználóknak lehetőségük van a jogsértő tartalmakat (pl.: szerzői jog megsértése, jogellenes hirdetések, rágalmazó tartalom, gyűlöletbeszéd, erőszakra felbujtás stb.) bejelenteni A kellően pontos és megfelelően indokolt bejelentést a Szolgáltató megvizsgálja, szükség estén a megfelelő intézkedést megteszi (jogszerű tartalom fenntartása, jogellenes tartalom eltávolítása). Bejelentésre az alábbi elérhetőségeken van lehetőség:

A Szolgáltató a bejelentés kézhezvételéről visszaigazolásban tájékoztatja a Bejelentőt. A Szolgáltató minden esetben értesíti döntéséről a Bejelentőt.

VI. Adatvédelem

 1. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről a Central Médiacsoport Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója és az Egyedi Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik.
 2. A jelen Felhasználási feltételeket közvetlenül megelőző verzió ezen a linken érhető el.

Budapest, 2024. február 14.